ПЕЧАТ И ОПАКОВКИ
Начало Касима Индустриални лагери Печат и опаковки
Оборудване, технологии
и материали
за печат и опаковки

Новини

12 Март 2021

Winter & Company - доверен партньор в устойчивостта

Winter & Company е компания с глобален обхват на дейността. Ръководството на фирмата осъзнава, че дейността им има своето отражение върху заобикалящата среда. Чрез спазване на регулациите, които се отнасят до дейността на компанията и строгите самоналожени стандарти екипът на Winter & Company гарантира, че това отражение е колкото се може по-малко и че приносът на компанията се поддържа постоянен в екологичен, икономически и социален аспект. Тези три стълба формират основната философия на Winter & Company и водят до продължаващо разработване на устойчиви продукти. 

 

Устойчивостта в Winter & Company по направления:


Екологична устойчивост - В основата на екологичната устойчивост стои въпросът как бизнесите могат да постигнат позитивни икономически резултати без да нанасят щети върху околната среда както краткосрочно, така и дългосрочно. 

В стратегията за устойчивост на Winter & Company е заложен стремежът за запазване на отпечатъка на компанията върху заобликалящата среда възможно най-малък. Winter & Company е семейна компания. Екипът на компанията има обширен хоризонт на планиране, като така изгражда устойчив подход към околната среда и изчерпаемите ѝ ресурси. Устойчивите действия в компанията започват със самия продукт и избора на суровина за него. Следващите стъпки са избор на подходящ производител и установяване на дългосрочни взаимоотношения с него. Това позволява постоянно иновиране, сертифициране, проследимост на продукцията и рециклиране. 

 

Социална устойчивост - Това направление може да бъде разделено на две поднаправления - устойчивост на човешкия ресурс и устойчивост на социалния капитал. 

Устойчивостта на човешкия ресурс се фокусира върху важността на всеки, пряко или косвено въвлечен в производството на продукти или предоставянето на услуги. 

Социалната устойчивост означава да се запазят бъдните поколения и да се отдава значение на влиянието от действията бизнесите върху околните и света. Тя обхваща идеята за устойчиво развитие според целите за устойчиво развитие, определени от Обединените нации. Принципът за устойчиво развитие е наочен към социални и икономически подобрения, които предпазват околната среда и подкрепят равенството. 

Winter & Company се стреми да бъде напредничав и честен играч по отношение на всички заинтересовани участници и служители. Почтителните взаимоотношения и модерните условия на труд са важни ценности за компанията. Обучението и професионалната квалификация се подкрепят и насърчават. Когато е възможно, в организацията се развиват възможности за растеж в кариерата. Гъвкави условия на труд, гъвкаво работно време, предлагането на почасова заетост подпомагат служителите на Winter & Company да изградят баланса между работа и личен живот. 

 

Икономическа устойчивост - Ако социалната устойчивост се фокусира върху подобряване на социалното равенство, то икономическата устойчивост цели да подобри стандарта на живот. В бизнес контекст се отнася до ефикасното разходване на активи за да се запази компанията печеливша във времето. 

Над 125 годишната история на Winter & Company е резултат от благоразумни действия на поколението основател и всички последващи поколения. Сега, по време на четвъртото поколение, собствениците на семейния бизнес продължават наследеното от техните предци в триадата екологична, икономическа и социална устойчивост. Това им позволява да поддържат добра финансова стабилност дългосрочно. Поддържа се стабилния растеж на компанията, а политиката ѝ за печалби и инвестиране бива съгласувана спрямо принципите за устойчиво икономическо развитие. В същото време риска и финансовата независимост биват бдително управлявани. 

 

Цели и стремежи на Winter & Company


Подбор на материалите и иновации - да се предлагат книговезки материали от 100% рециклирана суровина във всяка продуктова категория; 

 

Рециклируемост - новите материали, които се разработват, да отговарят на принципа reduce-reuse-recycle; 

 

Сертифициране и проследимост - всички материали да бъдат произведени спрямо последните екологични стандарти; 

 

Подбор на суровините - 100% от пулпът, който се използва в материалите на Winter & Company, да бъде добит от добре управлявани, устойчиви гори.