ПЕЧАТ И ОПАКОВКИ
Начало Касима Индустриални лагери Печат и опаковки
Оборудване, технологии
и материали
за печат и опаковки

Контакти

Офис и склад
Адрес:
1330 София, Бизнес Център Сердика,
Бул. Иван Гешов 2Е, Офис 416

Тел.:
+ 359 (2) 822 10 80
+ 359 (2) 931 37 68

E-mail:
office@kasima-bg.com

Инж. Димитър Ангелов - dangelov@kasima-bg.com
Инж. Симеон Ангелов - simeon.angelov@kasima-bg.com
Десислава Тодорова - desi.petkova@kasima-bg.com